Nakładarki do klejów rozpuszczalnikowych PUR przystosowane do podłączenia butli z azotem